W związku z podjętą Uchwałą nr 6c/2018 z dn. 30 stycznia ubiegłego roku, informujemy o chęci zbycia nieruchomości wcześniej związanych ze skupem mleka. Nieruchomości podług wytycznych podjętych w Uchwale mogą być zbyte w formie bezprzetargowej. Zainteresowanych kupnem zapraszamy po informacje pod nr tel.: 661810610, lub pod adresem mailowym sekretariat@osmkrasnik.pl- do dnia 28 lutego. 2019 r.

  • nieruchomość w Kosinie – działka gruntu o nr 1990, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą LU1K/00059920/3 nr inwentaryzacyjny 00035
  • nieruchomość w Zakrzówku, księga wieczysta LU1K/ 00047702/2 nr inwent. 0031
  • nieruchomość położona w Bystrzycy księga wieczysta LU1K/00044768/1 nr inwent. 0033
  • nieruchomość w Majdanie Grabina ks. wieczysta LU1K/ 00044470/5 nr inwent. 00036
  • nieruchomość w Sulowie ks.wieczysta LU1K/00045426/9 nr inwent. 00032, 00085, 00060
Facebook